TATRA 148 CAS 32 TATRA 148 CAS 32
Cisternová automobilová stříkačka CAS-32 se skládá z podvozku T148 s kabinou pro řidiče a posádku, z nádrže na vodu, nádrže na pěnidlo, čerpacího zařízení s náhonem, pěnotvorného zařízení a účelové karosérie. Je to speciální hasičské vozidlo určené především na hasení vysokohořlavých látek na letištích, v rafinériích minerálních olejů a pod..
Je možné ji použít na okamžitý zásah pěnou nebo vodou z vlastní nádrže při jízdě i státí vozidla, anebo na dodávku vody z vodního zdroje. Po připojení kropicí lišty je možné ji použít jako asanační anebo kropicí vozidlo. Cisternová automobilová stříkačka je určena přepravě 1+2 členů posádky. Vzhledem k velkému objemu nádrží s hasícími médii, výkonnému čerpacímu zařízení a jízdním vlastnostem, je vozidlo používáno zejména pro doplňování zásahových vozidel v těžko dostupném terénu v místech s nedostatkem vody
Technické údaje:  
Značka, typ vozidla T 148 CAS 32
Podvozek T 148 PP 5
Hmotnosti pohotovostní 11210 kg
užitečná 7320 kg
celková 18530 kg
Výkon / hmotnost 8,5 kW / t
Délka x šířka x výška vozidla 8 670 x 2 500 x 2 750 mm
Světlá výška 325 mm
Nájezdové úhly přední 35°
zadní 19°
Max. rychlost 72 km/hod.
Druh motoru naftový
Výkon motoru 157 kW při 2000 ot. / min.
Objem nádrže na vodu 6 m 3
Doba plnění čerpadlem 10 min
Objem nádrže na pěnidlo 0,6 m 3
Doba plnění čerpadlem 4 min
Maximální nasávací výška 7 500 mm
Maximální průtok proudnicí 110 mm vody 2 000 l / min
pěny 2 400 l / min
Průtok hasební látky otočnou proudnicí voda 800 l/min - 0,4 MPa, dostřik 36 m
pěna 1600 l/min - 0,8 MPa, dostřik 40 m
Čerpací zařízení typ odstředivé dvoustupňové
výkon 3000 l / min - 0,8 MPa 2000 l / min - 0,8 MPa, 1,5 m.v.sl.
Vývěva plynová (spálené plyny)
Možnosti nasazení nízkotlaká voda
Výkon čerpadla 3000 l / min - 0,8 MPa (z vlastní nádrže)
Průtok hasební látky 2000 l / min - 0,8 MPa, 1,5 m.v.sl.
Počet členů posádky 1 + 2


Zpět na stranu "Technická data T148"