AM 50 B
 
  AM 50 B je kolové samohybné vozidlo, jehož nástavbu tvoří jedno mostové pole s odjímatelnou podpěrou, uložené na čtyřnápravovém strojovém podvozku TATRA. AM 50 B je vybaven pokládacím zaříením schopným sebrat a položit mostové pole. Vzhledem na jeho vlastnosti se používá hlavně v armádě, ale nachází svoje uplatnění i při záchranných pracech, při živelných pohromách, lesních pracech, ve stavebnictví a všude tam, kde je potřebné přemostit překážku.
  Technické parametre AM 50 B :  
Pohotovostní hmotnost s BZ T 815
25 900 kg
Buldozerové zařízení - typ
BZ T 815
Délka otevřeného mostu
13 500 mm
Dovolené max. zatížení pro jedno pole mostu - vozidlo o max. hmotnosti
50 000 kg
Rychlost přejezdu - kolové vozidlo
30 - 40 km -1
Rychlost přejezdu - pásové vozidlo
15 - 20 km -1
Výška podpěry
1 988 (min) - 6 052 (max)
Doba stavby a rozeberání mostu v příznivém terénu přes den
Stavba jednoho mostního pole
Stavba jednoho mostního pole
7 min
Rozebrání jednoho mostního pole
10 min
Stavba mostu o čtyřech polích
30 min
Rozebrání mostu o čtyřech polích
40 min


S jedním mostovým polem je schopen přemostit překážku o šířce od 10 m do 12,5 m a hloubce od 2 m. Spojením více polí (max. 8) je možné přemostit překážku od 12,5 m do 106 m o hloubce 2 m až 6 m. Mosty postavené přes překážku mohou sloužit na dočasné přemostění, ale při dodržení podmínek správného ošetřování i na dlouhodobé až několikaleté přemostění. AM 50 B překoná brod o výšce 1,4 m včetně brodivé vlny. Výhody AM 50 B :
- rychlá doprava na místo překážky
- jednoduché, rychlé a spolehlivé přemostění
- možnost přemostění širokých překážek spojením více mostových polí
- vysoká nosnost (jedno pole až 50 000 kg)
- jednoduchá údržbaZpět na stranu "Tecnická data T 815"