Cisternový sací automobil CAS 11
  CAS 11 je určen k přepravě různě znečištěných kapalin, průmyslových odpadních vod ... Může se použít i na vyprazdňování růzých kalových a sedimentačních jam.
  Popis nástavby :  
Nádrž
nástavby je jednokomorová, vyrobená z ocelového plechu, vystužena prstenci a peřejníkem zabraňujícím dynamickým rázům přepravované kapaliny. Ve spodní části zadního dna je zavařená úplná výpust s odklopným víkem, které je opatřené pneumaticky ovládaným rychlouzavíracím šoupátkem.
Kompresorová jednotka
je na nádrž napojená přívodním potrubím, které je přes zpětné ventily napojené na plovákový uzávěr a na výtlačné potrubí umožňující promíchávání obsahu nádrže.
Ovládání armatur
nástavby je pomocí jednočinných a dvojčinných pneumatických válců ovládaných z panelu v kabině vozidla.
Technické parametry CAS 11 :
Rozměry vozidla
Délka
8 360 mm
Šířka
2 500 mm
Výška
3 050 mm ± 30
Hmotnosti vozidla
Pohotovostní hmotnost
11 360 kg
Užitečný náklad
11 040 kg
Celková hmotnost
22 400 kg
Celkový objem nádrže
11 000 dm3
Max. pracovní přetlak
0,23 MPa
Max. pracovní podtlak
-0,08 MPa
Sací - vypouštěcí otvor
DN 110
Sklon nádrže
Počet průlezů
2
Výkon vakuokompresoru
210 m3 h-1
Otáčky
1 500 min-1
Max. přípustný přetlak
0,2 MPa
Max. přípustný podtlak
-0,085 MPa

Cisternová nástavba je uložená na tříosém podvozku TATRA.
Jednotlivé funkce nástavby :
  • plnění nádrže přes výpusť podtlakem
  • vyprázdňování nádrže přes výpusť přetlakem
  • plnění nádrže vrchem přes průlez
  • vyprázdňování nádrže samospádem
  • promíchávání obsahu nádrže tlakovým vzduchem

Zpět na stranu "Tecnická data T 815"