Cisternový automobil saco - kanalizační CASK 12
  CASK 12 je určen k hydromechanickému čištění kanalizační a stokové sítě od naplavenin, nánosů a usazenin, čištění různých průmyslových nebo odvodňovacích potrubí, ale i na hašení menších požárů. Je vybaven vakuovým čerpadlem.
Technické parametry CASK 12 :
Rozměry vozidla
Délka
9 950 mm
Šířka
2 500 mm
Výška
3 750 mm
Hmotnosti vozidla
Pohotovostní hmotnost
17 200 kg
Užitečný náklad
8 200 kg
Celková hmotnost
25 480 kg
Celkový objem nádrže
12 500 l
Přípustný přetlak
-1/0,5 bar
Pracovní teploty
0 ÷ 40 °C
Počet komor
2

Cisternová nástavba je uložena na tříosém podvozku TATRA T815-260 P11 6×6.

Zpět na stranu "Tecnická data T 815-2"