Cisternový přepravník vody CAV 11
  CAV 11 je určen na přepravu a distribuci pitné vody po veřejných komunikacích a v těžkých terénních podmínkách. Jeho nástavba je uložená na tříosém podvozku TATRA, který je vybaven pomocným pohonem.
  Popis nástavby :  
Čerpací jednotka
je na nádrž napojená přes pružné potrubí, které je vyvedené ke dni nádrže a slouží na plnění a vyprazdňování nádrže. Skládá se z čerpadla, na jehož hrdlách jsou namontované kulové kohouty umožňující jednotlivé funkce CAV 11.
Nádrž
vozidla je vyrobená z ocelového plechu, resp. nerezavějící oceli, vystužená prstenci a peřejníkem zabraňujícím dynamickým rázům přepravované kapaliny. Je opatřená dvěma průlezy s odklopným víkem umožňujícím vstup do nádrže, plavákovým ukazatelem naplnění nádrže a hrdlem s kulovým kohoutem sloužícím na vyprazdňování nádrže samospádem.
Technické parametry CAV 11 :
Rozměry vozidla
Délka
8 200 mm
Šířka
2 500 mm
Výška
3 050 mm ± 30
Hmotnosti vozidla
Pohotovostní hmotnost
11 460 kg
Užitečný náklad
10 940 kg
Celková hmotnost
22 400 kg
Celkový objem nádrže
11 000 dm3
Sací - vypouštěcí otvor
DN 65 mm
Sklon nádrže
Max. výtlačná výška
30 m v.s.
Výkon čerpadla
520 / 630 dm3 min-1
Otáčky
1 450 / 1 750 min-1

Cisternová nástavba je uložená na tříosém podvozku TATRA.
Jednotlivé funkce nástavby :
  • plnění nádrže pomocí vlastního čerpadla
  • plnění nádrže vrchem přes průlez
  • vyprázdňování nádrže čerpadlem
  • vyprázdňování nádrže samospádem

Zpět na stranu "Tecnická data T 815"